Side 1040 i dagboken ikveld 6 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Pave Frans du skal elske dine fiender Pave Frans du skal elske dine neste som deg selv Pave Frans du skal gi alt det du eier til de fattige
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner til rom dama Ramona muntean lenuta I bibelen står det dag Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige
Lesere gi alt dere har av penger til meg som er ufør og fattig Til konto 50241089344 Skriv til meg ikveld hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i November 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittettur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1040 i dagboken ikveld 6 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Pave Frans du skal elske dine fiender Pave Frans du skal elske dine neste som deg selv Pave Frans du skal gi alt det du eier til de fattige
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner til rom dama Ramona muntean lenuta I bibelen står det dag Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige
Lesere gi alt dere har av penger til meg som er ufør og fattig Til konto 50241089344 Skriv til meg ikveld hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i November 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittettur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1040 i dagboken ikveld 6 januar 2022 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Pave Frans du skal elske dine fiender Pave Frans du skal elske dine neste som deg selv Pave Frans du skal gi alt det du eier til de fattige
Ikveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner til rom dama Ramona muntean lenuta I bibelen står det dag Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige
Lesere gi alt dere har av penger til meg som er ufør og fattig Til konto 50241089344 Skriv til meg ikveld hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i November 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg ikveld om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlittettur universitets gata 22 til 24 i oslo