Side 1018 i dagboken idag 29 desember 2021 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en 13 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til han Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte han i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 669 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 33 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo
Idag står det på tigger plakaten Jeg sov utenfor norsk Luther misjons samband i oslo Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble tvangmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus
De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat univetites gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag sendte jeg 8 diktsamlinger til Norli s antikvariat den nye diktsamling eksamen som de kan dele ut gratis Oslo nye teater og National teateret deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel Per askilsrud taler i metodiskirken i hønefosd forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg God jul Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Catrine th Paulsen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Bjørn er plaga av hjerte sykdom Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk, helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1018 i dagboken idag 29 desember 2021 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en 13 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til han Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte han i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 669 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 33 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo
Idag står det på tigger plakaten Jeg sov utenfor norsk Luther misjons samband i oslo Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble tvangmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus
De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat univetites gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag sendte jeg 8 diktsamlinger til Norli s antikvariat den nye diktsamling eksamen som de kan dele ut gratis Oslo nye teater og National teateret deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel Per askilsrud taler i metodiskirken i hønefosd forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg God jul Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Catrine th Paulsen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Bjørn er plaga av hjerte sykdom Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk, helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1018 i dagboken idag 29 desember 2021 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en 13 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til han Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte han i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 669 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 159000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss 207 personer har plaga meg på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss som har ført til at jeg er ufør Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 33 personer på gata i Hønefoss Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du sov utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo
Idag står det på tigger plakaten Jeg sov utenfor norsk Luther misjons samband i oslo Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble tvangmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Idag står det på tigger plakaten Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus
De fleste bispedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat univetites gata 18 i Oslo deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag sendte jeg 8 diktsamlinger til Norli s antikvariat den nye diktsamling eksamen som de kan dele ut gratis Oslo nye teater og National teateret deler gratis ut mine bøker bok 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel Per askilsrud taler i metodiskirken i hønefosd forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og boken den lille nye bibel Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han eier til de fattige Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg God jul Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og Mads Sæløen og Catrine th Paulsen og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de personer jeg har nevnt mot alle sykdommer Bjørn er plaga av hjerte sykdom Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk, helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo