Side 1009 i dagboken idag 26 desember 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav til Ramona muntean lenuta nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner I bibelen står der da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen At han skal gi alt det han eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig gi alt det dere eier til meg til konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1009 i dagboken idag 26 desember 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav til Ramona muntean lenuta nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner I bibelen står der da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen At han skal gi alt det han eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig gi alt det dere eier til meg til konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 1009 i dagboken idag 26 desember 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du gav mye penger til Ramona muntean lenuta og jeg utvalgte deg til disippel
Jeg gav til Ramona muntean lenuta nesten alt det jeg har arva 140000 Kroner I bibelen står der da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen At han skal gi alt det han eier til de fattige
Jeg er ufør og fattig gi alt det dere eier til meg til konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk dette innlegg i søkelyset i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo