Side 996 i dagboken idag 22 desember 2021 står det på tigger plakaten skuespillere lag teater av boken tiden fram til 2007 av Trond worren

Tigger plakaten stod i 2 timer på Filadelfia kirke og 4 personer leste Idag tigger plakaten
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Rusmisbrukere og psykotiske og prostituerte er mennesker
Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyptexa For å passe på at jeg tar medisinen Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier slags redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Idag gav jeg Ringerike bibliotek dagbok notater som jeg har fått på trykk i tidsskriftet søkelyset wso 2020 Jeg la også dagbok notatene på kirken s bymisjon café Og min nyeste diktsamling eksamen Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i tre timer men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du sier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut min bok 43 bud og boken Den lille nye bibel Disse bøkene deler Oslo nye teater og National teateret gratis ut Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilegrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og bøkene den lille nye bibel Taler per askilsrud i metodisk kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Catrine Th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitterur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 996 i dagboken idag 22 desember 2021 står det på tigger plakaten skuespillere lag teater av boken tiden fram til 2007 av Trond worren

Tigger plakaten stod i 2 timer på Filadelfia kirke og 4 personer leste Idag tigger plakaten
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Rusmisbrukere og psykotiske og prostituerte er mennesker
Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyptexa For å passe på at jeg tar medisinen Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier slags redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Idag gav jeg Ringerike bibliotek dagbok notater som jeg har fått på trykk i tidsskriftet søkelyset wso 2020 Jeg la også dagbok notatene på kirken s bymisjon café Og min nyeste diktsamling eksamen Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i tre timer men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du sier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut min bok 43 bud og boken Den lille nye bibel Disse bøkene deler Oslo nye teater og National teateret gratis ut Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilegrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og bøkene den lille nye bibel Taler per askilsrud i metodisk kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Catrine Th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitterur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 996 i dagboken idag 22 desember 2021 står det på tigger plakaten skuespillere lag teater av boken tiden fram til 2007 av Trond worren

Tigger plakaten stod i 2 timer på Filadelfia kirke og 4 personer leste Idag tigger plakaten
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Rusmisbrukere og psykotiske og prostituerte er mennesker
Idag plaga og plaga og plaga satan meg i Hønefoss sentrum Hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 3 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg i Hønefoss sentrum Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier må gi meg medisinen zyptexa For å passe på at jeg tar medisinen Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Idag står det på tigger plakaten Jeg ble tvangmedisinert på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psyk avd på Dagali Dikemark Der sykepleier slags redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyptexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye hornhinnen sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy mot alle sykdommer Idag gav jeg Ringerike bibliotek dagbok notater som jeg har fått på trykk i tidsskriftet søkelyset wso 2020 Jeg la også dagbok notatene på kirken s bymisjon café Og min nyeste diktsamling eksamen Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til personer på gata i Hønefoss i 3 timer Idag bad jeg til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg i tre timer men jeg fikk ikke noe penger Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal gi alt det du sier til de fattige
Jeg er ufør og fattig sett inn 1000 kroner i uka på konto 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Alle hunder og katter i verden skal ha mat og hjem og melk og rent vann De fleste bisbedømme kontor i Norge deler gratis ut mine bøker i resepsjonen Norli s antikvariat universitets gata 18 i Oslo deler ut min bok 43 bud og boken Den lille nye bibel Disse bøkene deler Oslo nye teater og National teateret gratis ut Kristne skriv til meg idag om dere vil reise på pilegrim s tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas og til Lasarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg idag om dere forkynner fra boken 43 bud og bøkene den lille nye bibel Taler per askilsrud i metodisk kirken i Hønefoss forkynner i kirken at jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved Lasarus grav Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjørn og Mads Sæløen og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Catrine Th Paulsen og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen og finn Jarle Sæle og Anita apelthun Sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Blir utvalgt til disipler og profeter
Journalister og redaktører skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i deres avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i november 2022
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i bladet psykisk helse
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun Sæle skriv til meg idag om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitterur universitets gata 22 til 24 i oslo