Side 993 i dagboken i natt 20 desember 2021 sier Trond Worren at nattas dikt er

Nattas dikt
Dikteren ser Det politikeren Haster forbi
Trond Worren tidligere uteligger
Årets julegave Er at du gir 1000 kroner Til en tigger
Trond Worren tidligere uteligger
Jeg er en fattig tigger sett inn 1000 kroner på min konto 50241089344 God jul
Journalister og redaktører skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i deres Avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk I bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 993 i dagboken i natt 20 desember 2021 sier Trond Worren at nattas dikt er

Nattas dikt
Dikteren ser Det politikeren Haster forbi
Trond Worren tidligere uteligger
Årets julegave Er at du gir 1000 kroner Til en tigger
Trond Worren tidligere uteligger
Jeg er en fattig tigger sett inn 1000 kroner på min konto 50241089344 God jul
Journalister og redaktører skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i deres Avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk I bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo

Side 993 i dagboken i natt 20 desember 2021 sier Trond Worren at nattas dikt er

Nattas dikt
Dikteren ser Det politikeren Haster forbi
Trond Worren tidligere uteligger
Årets julegave Er at du gir 1000 kroner Til en tigger
Trond Worren tidligere uteligger
Jeg er en fattig tigger sett inn 1000 kroner på min konto 50241089344 God jul
Journalister og redaktører skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i deres Avis
Joar Tranøy det er veldig viktig at dere setter på trykk det jeg har skrevet i november 2022
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg om jeg kommer på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Dere i bladet psykisk helse skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk I bladet psykisk helse
Anita apelthun Sæle skriv til meg snarest om jeg kommer på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i 14 dager i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student og tidligere bok selger i 2 år på Norli bokhandel på cuben i Hønefoss og tidligere bok selger i ett år og tre måneder på Norli bokhandel skjønnlitteratur universitets gata 22 til 24 i oslo