Side 650 i dagboken ikveld 18 juli 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Jeg ble korsfestet og drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag
Ikveld talte guds sønn jesus krisus til meg og han sa
Jeg ville bli født i Betlehem Du ble født i Bergen Jeg ville vokse opp i nazareth Du vokste opp i bygda stranda
Journalister og redaktører la mange personer få lese det jeg har skrevet
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss