Side 626 idag 11 juli 2021 sier Trond Worren at dagens dikt er

Dagens dikt er
Sommer
Himmel mot hav Kinn mot kinn Lekende barn I sommer vind
Trond Worren tidligere uteligger
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona mot alle sykdommer
Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører la mange personer få lese det jeg har skrevet
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss