Side 598 i dagboken i natt 29 juni sier Trond Worren at nattens dikt er kongen og tiggeren

Natten s dikt
Kongen og tiggeren
Kongen og tiggeren De går på gatene begge to
Begge to puster inn og ut
Begge to har de bein og Gå på
Og løpe kan de også
Både kongen og tiggeren Stanser på rødt lys
Og på grønt lys går de Begge to
De har begge to penger Å betale med
Kongen har for mange Pengesedler
Penger som tiggeren Lengter etter
Kongen eier for meget
Tiggeren er fornøyd med En tigger kopp
Tiggeren må nøye seg med Noen krone stykker
Både tiggeren og kongen Blir forfulgt av sykdommer
Og begge to skal de en gang Dø
Kongen blir husket av mange
Tiggeren blir husket av få
Det tiggeren og kongen Har til felles er at de begge To er mennesker
Trond Worren tidligere uteligger
Journalister og redaktører la mange personer få lese dette dikt
Joar Tranøy det er meget viktig at du setter dette dikt på trykk i søkelyset i desember 21
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg og jeg får dette dikt på trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg om jeg får dette dikt på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter Og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist Og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss