Side 573 i dagboken idag 16 juni 2021 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en person og en 29 åring og to damer frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus krisus til dem Guds sønn Jesus krisus har sagt til meg Fire personer ble idag frelst Du får møte dem i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 484 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus krisus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus krisus til 150000 personer på gata I Oslo og i Asker og i Hønefoss 196 personer har Plaga meg på gata Som har ført til At jeg er Ufør Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus krisus til 45 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen Idag tigga jeg Idag plaga og plaga og plaga satan meg Idag gikk jeg til Ringerikes blad og der så jeg at de har mine bøker utstilt I resepsjoenen Det er diktsamling brita og dikt og innlegg Idag la jeg mine dagbok notater på kirkens bymisjon café Dagbok notatene fikk jeg på trykk i tidsskriftet søkelyset i desember 2020 på kirken s bymisjon café der la jeg også saken hvordan hjelpe de fattige Som jeg fikk på trykk i avisa Norge i dag i januar 2021 Idag talte Guds sønn Jesus krisus til meg og han sa Pave Frans og biskoper og biden og putin og erna solberg dere skal arbeide mot mobbing i verden Idag talte Guds sønn Jesus krisus til meg og han sa Lesere dere skal gi alt dere har av penger på bank kontoen til Trond Worren Mitt konto nr er 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus krisus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus krisus sa til den rike unge mannen at han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og meget fattig Kristne skriv til meg Idag om dere vil reise På pilgrims tur til Ski i Norge og til sifnos og Korfu i Hellas Og til lazarus grav i Israel der jeg så Guds sønn Jesus Kristus Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel De fleste bisbedømme kontor deler gratis ut mine bøker i resepsjoenen St Olav bokhandel Akersveien 14 i Oslo har mine bøker utstilt i bokhandelen Stranda folkebibliotek har mine bøker utstilt på stativ Ringerikes bibliotek Låner ut mine bøker National biblioteket låner ut mine bøker National biblioteket har lagt mine bøker ut på nettet Norli bokhandel Skjønnlitteratur i universitets gata 22 til 24 i Oslo har solgt mine bøker i 10 måneder Og de har ikke solgt en bok Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og diktsamling brita og dikt og innlegg Norlis antikvariat Universitets gata 18 I Oslo har mine bøker utstilt ved kassa Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og dagbok 1 og dagbok 2 og diktsamling med bilde av meg på gynge hest I en 10 års tid Solgte jeg mine bøker på gata i Oslo på Majorstua og på Akersgata og på Universitetsgata Jeg fikk solgt 10000 bøker Det var diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg og diktsamling Med rød rose og diktsamling med bilde av meg på gynge hest Idag talte Guds sønn Jesus krisus til meg og han sa Du vil hjelpe folk Trond Worren Du ble nesten audiopedagog Du tok mellomfag i psykologi Du var medisin student i Oslo og i Tromsø Du fikk 11 seksere på vitnemålet på gymnaset
Idag talte Guds sønn Jesus krisus til meg og han sa Legene reddet livet ditt to ganger på Ullevål Sykehus
Idag talte Guds sønn Jesus krisus til meg og han sa Helsepersonell plaget deg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Og på psykiatrisk avdeling på Dagali Dikemark Jeg reddet deg Trond Worren
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Ramona og rusmisbruker kameraten min og Bjarte Og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal og Levi Jensen og Svein Magne Pedersen Og finn Jarle Sæle og Anita apelthun sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som er imot oss mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og de jeg har nevnt Mot alle Sykdommer Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom
Journalister og redaktører la mange personer få lese dette innlegg Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk dette innlegg I søkelyset i desember 2021 Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får dette innlegg på trykk i misjons bladet Jesus til Europa Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får dette innlegg på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss