Side 510 i dagboken idag 21 mai 2021 skjedde et stort mirakel i hønefoss

Idag ble en 12 åring frelst på gata i Hønefoss etter at jeg forkynte om Guds sønn Jesus Kristus til henne Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg En person ble idag frelst Du får møte henne i Guds rike
I Asker og i Hønefoss har 441 personer blitt frelst på gata etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 150000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe kristne og jøder og muslimer Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du skal ikke mobbe og plage imamer
Idag ringte jeg til alle bisbedømme kontor i norge Jeg sa til dem at de skal gi beskjed til biskopen at jeg så Guds sønn Jesus Kristus på ski og på sifnos og på Korfu og ved lazarus grav Jeg sa til dem at de må reise på pilgrims tur til Ski og til sifnos og til Korfu Og til lazarus grav De på bisbedømme kontorene i Norge sa de hadde mine bøker utstilt i resepsjoenen Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til Personer på gata i Hønefoss I to timer og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer og jeg fikk ikke Noe penger Tigger plakaten min stod på Filadelfia kirka i to timer Det står på tigger plakaten Har du en ti kroning Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg Jeg er nå så dårlig psykisk at hvis jeg reiser til Oslo er jeg redd for å bli plaga av nerve sammen brudd I Oslo er det stress og stress og stress Jeg er nå så dårlig psykisk at en av helse sjefene på borgergård Bjørn han vasker mitt rom En gang i uka Jeg er nå så dårlig psykisk at sykepleier gir meg medisinen zyprexa For å passe på at jeg tar medisinen Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som Norge idag journalist Jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen leilighet i Oslo Jeg har som journalist fått 40 saker på trykk i Norge idag Og jeg har som journalist fått 10 saker på trykk i Aftenposten Jeg ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Jeg ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Jeg var innlagt 8 måneder på psykiatrisk avdeling på Dagali Dikemark Der sykepleier claus redda meg Søk på nettet dagbok sykepleier claus redda meg Jeg har skjev rygg og nakke Jeg tar zyprexa mot angst Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom Jeg er plaga av hudsykdom Idag fikk fuglene et halvt brød Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Lesere dere skal gi alt dere har av penger på bank kontoen til Trond Worren Mitt konto nr er 50241089344 Skriv til meg idag hvor mye penger dere gir meg Jeg gav nesten alt det jeg har arva 140000 kroner til Rom tigger dama Ramona muntean lenuta og da utvalgte Guds sønn Jesus Kristus meg til disippel I bibelen står det da Guds sønn Jesus Kristus møtte den rike unge mannen Guds sønn Jesus Kristus sa til den rike unge mannen At han skal gi alt det han Eier Til de fattige Jeg er ufør og meget fattig Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Du vil hjelpe folk Trond Worren Du ble nesten audiopedagog Du tok mellomfag i psykologi Du var medisin student i Oslo og i Tromsø Du fikk 11 seksere på vitnemålet på gymnaset
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Legene reddet livet ditt to ganger på Ullevål Sykehus
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa Helsepersonell plaget deg på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus Og på psykiatrisk avdeling på Dagali Dikemark Jeg reddet deg Trond Worren
I en 10 års tid Solgte jeg mine bøker på gata i Oslo på Majorstua og på Akersgata og på universitets gata Jeg solgte 10000 bøker Det var diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak Og dikt og innlegg og diktsamling Med rød rose Og diktsamling med bilde av meg på gynge hest Norli bokhandel skjønnlittertur universitets gata 22 til 24 i Oslo har solgt mine bøker i 9 måneder Og de har ikke solgt en bok Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Det er diktsamling brita og dikt og innlegg Norlis antikvariat Universitets gata 18 I Oslo har mine bøker utstilt ved kassa Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel Og dagbok 1 og dagbok 2 og diktsamling med bilde av meg på gynge hest Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg og mor Randi og Bjarte og Joar Tranøy og Odd Helge Ringdal Og Svein Magne Pedersen Og Levi Jensen og finn Jarle Sæle og Anita apeltun sæle Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at alle personer som er imot oss Mister sine jobber i morgen Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at de personer som er imot oss blir utvalgt til disipler og profeter Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede alle de jeg har nevnt Mot alle Sykdommer
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk dette innlegg i søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får dette innlegg På trykk i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får dette innlegg på trykk i Norge idag
Trond Worren en forfulgt disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 Hønefoss