Side 518 i dagboken ikveld 19 mai 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Du sov ute i korint der disippelen Paulus har vært Du sov ute på ski der du så meg Du sov ute i en telefon kiosk i brindisi i italia Du sov ute utenfor den katolske domkirka i Oslo Du sov ute utenfor norsk Luther misjons samband ved SAS hotellet i Oslo Du sov ute utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo Du sov ute utenfor SAS hotellet i Oslo Du sov ute utenfor vg og Aftenposten bygget i Oslo
Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa Alle tiggere og uteliggere i verden skal ha mat og hjem og klær og rent vann
Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa Alle gate barn i verden skal ha hjem og mat og klær og rent vann
Journalister og redaktører la mange personer få vite om det jeg har skrevet
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss