Side 472 i dagboken idag 2 mai 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du møtte meg på vei til lazarus grav i Israel Jeg vekket lazarus opp fra de døde Lasarus er i Guds rike Jeg vekket Jairus datter opp fra de døde Jairus datter er i Guds rike
Les om lazarus og jairus datter i evangeliet i bibelen
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset i desember 2021
Dere i misjonsbladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss