Side 462 i dagboken idag 1 mai 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Du skal ikke drapstrue personer på jordkloden Du skal ikke forfølge personer på jordkloden Du skal ikke mobbe personer på jordkloden Du skal ikke mobbe og plage politikere og redaktører og journalister Du skal ikke mobbe og plage forfattere Du skal ikke mobbe og plage tiggere og uteliggere og gate barn
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet i søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss