Side 338 i dagboken ikveld 11 mars 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Jeg ble korsfestet og drept og jeg stod opp fra de døde den tredje dag

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Du skal ikke utføre voldtekt Du skal ikke være rasist
Joar Tranøy hvis dere vil kan dere sette på trykk det jeg har skrevet i søkelyset Desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss