Side 325 i dagboken idag 7 mars 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Pave Frans og biskoper og prester og kristne misjonærer Dere skal forkynne fra evangeliene i bibelen Og fra boken 43 bud Og fra bøkene den lille nye bibel Av Trond Worren
Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Pave Frans du skal elske din neste som deg selv
Joar Tranøy det er veldig viktig at du setter på trykk det jeg har skrevet I søkelyset desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss