Side 303 i dagboken idag 21 februar 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa
Jeg ville bli født i Betlehem Du ble født i Bergen Jeg vokste opp i nazareth Du vokste opp i bygda stranda
Joar Tranøy hvis dere vil kan dere sette på trykk det jeg har skrevet i søkelyset Desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i misjons bladet Jesus til Europa
Anita apelthun sæle skriv til meg Idag om jeg får på trykk det jeg har skrevet i Norge idag
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss