Side 294 i dagboken i kveld 18 februar 2021 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Ikveld talte guds sønn jesus kristus til meg og han sa
Jeg passa på deg da du tigga på Akersgata og på Majorstua og på Universitetsgata i oslo Jeg passer på deg på borgergård
Jeg har tigga hver dag siden 2004 og fram til idag Og 194 personer har sagt stygge ting mot meg Som har ført til At jeg er Ufør
Joar Tranøy hvis dere vil kan dere sette på trykk det jeg har skrever i søkelyset i desember 2021
Dere i misjons bladet Jesus til Europa skriv til meg ikveld om jeg får på trykk det jeg har skrevet i deres misjons blad
Anita apelthun sæle skriv til meg ikveld om jeg får på trykk i Norge idag Det jeg har skrevet
Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og tidligere uteligger i desember 2016 i Oslo og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss