Idag 28 september 2020 sier Trond Worren jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som journa list

Jeg er ikke sterk nok psykisk til å intervjue folk på gata som journalistJeg er ikke sterk nok psykisk til å bli intervjua av redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er nå så dårlig psykisk at pleierne må gi meg medisinen zyprexa For å passe på at jeg tar medisinen
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum 4 timer Og det er tøft og slitsomt
Satan plager meg i Hønefoss sentrum
Idag står det på tigger plakaten

Jeg ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du ble tvangsmedisinert på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus
Bilde av meg og tigger plakaten ble sendt til leder i wso Joar Tranøy og til
Anita apeltun sæle i avisa Norge idag
Jeg ble lagt i belte på psykiatrisk avdeling på Ullevål Sykehus
Jeg var 8 måneder innlagt på lukka psyk avd på Dagali Dikemark
Der sykepleier claus redda meg
Søk på nettet Trond Worren dagbok sykepleier claus redda meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi
Jeg er plaga av muskel smerter i nakken når jeg vender hodet til siden
Jeg har blitt bedre
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for Bjarte leder på skjønnlitteratur
I Nordli bokhandel Universitetsgata 22 til 24 i Oslo
Han selger mine bøker bok 43 bud Og bok den lille nye bibel og diktsamling brita Og dikt og innlegg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for leder i wso Joar Tranøy
Som setter på trykk i søkelyset nå til november de 43 bud som jeg har fått fra Guds sønn Jesus Kristus
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad som setter på trykk i avisen dette dikt
Du skal ikke Trampe
På en tigger som
Er sunket I kne

Trond Worren

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 95 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer og jeg fikk 200 kroner Av en rusmisbruker
Jeg gav idag 200 kroner til Rom tigger dama Monica ved Filadelfia kirka i Hønefoss og jeg gav 200 kronet til en rusmisbruker
I Asker og i Hønefoss har 306 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Kristne skriv til meg Idag hvor mye penger dere vil gi meg i uka
Til konto 50241089344
Kristne skriv til meg Idag om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Jeg har tigga I 16 år og 190 personer har Plaga meg på gata

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 Hønefoss
Besjed til Joar Tranøy skriv til meg snarest idag om jeg får dette innlegg på trykk
I søkelyset til november 2020
De fleste bisbedømme kontor i norge Deler ut gratis mine bøker i respsjonen