Besjed til leder Joar Tranøy i wso

Dette kan settes på trykk i søkelyset snarest hvis dere vilSkriv til meg snarest idag om dette kommer på trykk i søkelyset

Jeg sov ute i Oslo i 16 dager i desember 2016 og da frøs jeg på hender og føtter
Jeg ble plaga om natta og det var vanskelig å sovne på grunn av bil trafikken

Jeg sov utenfor norsk Luther misjonssamband ved SAS hotellet i Oslo
Og jeg sov utenfor storsalen normisjonen ved SAS hotellet i Oslo
Og jeg sov utenfor den katolske domkirke i Oslo
Og jeg sov utenfor vg og Aftenposten bygget

Jeg har blitt tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Og jeg har blitt lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Og jeg har vært innlagt på lukka psyk avd på Dagali Dikemark i
8 måneder

I to år delte Litteraturhuset i Oslo
Ut mine bøker ved avisene
Det var diktsamling brita
Og dikt og innlegg
Og diktsamling Alexander Rybak
Og i to år delte Tronsmo bokhandel
Ved Universitetsgata 12 i Oslo
De delte gratis ut mine bøker dikt og innlegg
Og diktsamling brita og diktsamling
Alexander Rybak
I to år solgte Norli bokhandel I Hønefoss
De solgte min bok dikt og innlegg
Og diktsamling brita og diktsamling
Alexander Rybak
Stranda bokhandel deler nå gratis ut
Mine bøker bok 43 bud Og den
Lille nye bibel
Og st Olav bokhandel I Oslo
Deler gratis ut mine bøker
Bok 43 bud Og bok den lille nye bibel
De fleste bisbedømme kontor i norge
Deler gratis ut mine bøker i resepsjonen
Og nå selger Norli bokhandel I Universitetsgata 22 til 24
I Oslo de selger min bøker på stativ på lyrikk avd
Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel
Og diktsamling brita og dikt og innlegg

Trond Worren disippel og profet

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss