Idag 28 august 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Pave Frans du skal arbeide mot dødsstraff verden

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Pave frans du skal arbeide mot dødsstraff i verden

Tigger plakaten stod på Filadelfia kirka i 4 timer og
3 personer leste Tigger plakaten
Jeg gav idag 5 ballonger til barna
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 104 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga 4 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Jeg gav 140 kroner til tiggerdama Monica ved Filadelfia kirka
Jeg er redd for at jeg blir plaga av nerve sammen brudd hvis jeg reiser
Til Oslo Der det er stress og stress og stress
Idag plaga satan meg i 54 minutter
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Idag var jeg plaga Av angst i 3 kvarter i Hønefoss sentrum
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo og bo i egen leilighet
Her på borgergård er det fint at pleierne passer på meg
Jeg er nå så dårlig psykisk at pleierne må gi meg medisinen zyprexa For å passe på at jeg tar medisinen
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum i 4 timer og det er tøft og slitsomt Satan plager meg
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg var innlagt 8 måneder på lukka avd på Dikemark og Dagali Der sykepleier
Claus redda meg Søk på nettet Trond Worren sykepleier claus redda meg
Og les om at sykepleier claus redda meg
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg
Idag fikk jeg vite at Bjarte leder på skjønnlitteratur i Oslo Norli bokhandel
Universitetsgata 20 til 24 har fortsatt mine bøker framme på stativ på lyrikk avd
Det er boken 43 bud Og boken den lille nye bibel og diktsamling brita
Og dikt og innlegg
Boken 43 bud står framme på Nyheter på Ringerikes bibliotek
Og boken min den lille nye bibel står utstilt på Ringerikes bibliotek
Og på kirkens bymisjon café i Hønefoss der ligger min bok den lille nye bibel
Kristne lesere skriv til meg snarest i kveld om dere forkynner fra boken 43 bud Og bøkene den lille nye bibel
Boken den lille nye bibel stod utstilt på Filadelfia kirka i 4 timer men ingen Leste i boken på 4 timer

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss