Idag 27 august 2020 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Pave Frans du skal arbeide mot krig og terror

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Pave Frans du skal arbeide mot krig og terror

På den andre tigger plakaten står det

Pave Frans du skal arbeide mot tortur

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Pave Frans du skal arbeide mot tortur

På den tredje tigger plakaten står det

Pave Frans du skal arbeide mot mobbing av
Personer i verden

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Pave Frans du skal arbeide mot mobbing av
Personer i verden

Tigger plakatene står på gata i Hønefoss Og i løpet av 3 timer leste 4 personer
Tigger plakatene
Idag 27 august 2020 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Jeg hjelper Øyvind Lien i Ringerikes blad

Idag gikk jeg til Ringerikes blad og Jeg fremførte dette dikt til redaktør Øyvind Lien i Ringerikes blad

Tiden

Jeg stopper opp
Og tiden går videre
Og tiden tar aldri slutt

Trond Worren tidligere uteligger

Idag satt Øyvind Lien dette dikt på trykk i ringerikes blad
Han sa til meg at han vil intervjue meg i neste uke
Kristne kontakt mange kristne og be hver dag hele året for Øyvind Lien
I Ringerikes blad
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 28 personer på gata i Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
I Asker og i Hønefoss har 298 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Kristne svar meg snarest idag om dere forkynner fra bøkene den lille nye bibel og boken 43 bud
Idag plaga satan meg i 50 minutter
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer på jorda som er imot meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Ramona og rebecca og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss