Idag 20 august 2020 sier Trond Worren jeg har blitt politi anmeldt 6 ganger i Oslo og i hønefoss når jeg har t igga

Idag sier Trond Worren at jeg har blitt politi anmeldt 3 ganger i Oslo og 3 ganger i Hønefoss de har anmeldt meg for aggressiv tigging og det er bare løgnJeg har stått fredelig og ydmyk og tigga jeg har ikke vært aggressiv
Og idag så lederen på borgergård at folk hadde klaga mot meg for aggressiv tigging folk i Hønefoss har klaga 3 ganger mot meg for aggressiv tigging
Og det er bare løgn jeg har stått ydmyk og fredelig og tigga hver dag siden 2004
Jeg har tigga I Oslo og i Asker og i Hønefoss hver dag i 16 år og de fleste gir ikke penger og de få som gir gir bare en 10 kroning eller en 20 kroning
Folk er grådige så lesere ikke vær grådig og sett 1000 kroner i uka på konto nr
50241089344
Kristne kontakt mange kristne og be hver dag til Gud for alle personer på jorda som er imot meg Be til Gud at de som er imot meg mister sin jobb og at Guds sønn Jesus Kristus frelser dem og utvelger dem til disipler
Paulus forfulgte de kristne og han ble utvalgt av Guds sønn Jesus Kristus til disippel
Idag sendte jeg et ark at jeg har sovet ute 14 dager i desember 2016
Og jeg frøs på hender og føtter og folk plaga meg om natta og det var vanskelig å sovne på grunn av eksos stank
Dette arket sendte jeg til alle 11 biskoper i Norge og til statsrådene i regjeringen
Idag står det på tigger plakaten
Pave Frans du skal gi alt det du eier til de fattige
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Pave Frans du skal gi alt det du eier til de fattige
Tigger plakaten står på Filadelfia kirka og i løpet av 3 timer leste 4 personer tigger plakaten
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 24 personer på gata i Hønefoss Og jeg bad til Gud Store deler av dagen
Og jeg tigga 3 timer men jeg fikk ikke Noe penger
Kristne svar meg snarest idag om dere forkynner fra bøkene den lille nye bibel og boken 43 bud
I Asker og i Hønefoss har 294 personer blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem på gata
Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 140000 personer på gata i Oslo og i Asker og i Hønefoss
Idag leverte jeg dette dikt til kirkens bymisjon café
De små lette Steg
Hater ikke

Trond Worren

Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Unni og Elias og Bjarte og Ramona og rebecca og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss