Idag 8 juni 2020 sier Trond Worren at Oslo bispedømme kontor og Nidaros bisbedømmekontor og Stavanger Bisbedø mme kontor har mine bøker utstilt

Idag sier Trond Worren at Oslo bispedømme kontor og Nidaros bisbe dømme kontor og Stavanger bisbedømme kontor har mine bøker 43 bud Og boka
Den lille nye bibel utstilt hos dem i resepsjonen og i kaffe en
Og st olav bokhandel på Akersveien i Oslo deler gratis ut min bok 43 bud Og boka den lille nye bibel
Idag snakka jeg med sjefen for skjønnlitteratur i Nordli bokhandel I
Universitetsgata 20 til 22 i Oslo
Han ville selge mine bøker 43 bud Og boka den lille nye bibel
Og diktsamling brita og diktsamling Alexander Rybak og diktsamling dikt og innlegg
Han ville selge bøkene for 100 kroner per bok der jeg er leverandør
Nordli bokhandel på kjøpe senteret cuben i hønefoss har solgt mine diktsamlinger i 2 år og Litteraturhuset i Oslo har delt ut gratis mine Diktsamlinger i 2 år og Tronsmo bokhandel i Oslo har delt ut mine Diktsamlinger gratis i to år
Stranda bokhandel 6200 stranda deler gratis ut mine bøker
Bøkene mine er digitalisert på national biblioteket der de låner ut mine bøker og på Ringerike bibliotek der låner de ut mine bøker
Bøkene mine deles gratis ut i resepsjonen på national teateret
Idag står det på tigger plakaten
Verden er gal
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Verden er gal
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du skal elske dine fiender
Trond Worren spør hvem elsker sine fiender på Gale huset Jordkloden
Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg
Du skal gi alt det du eier til de fattige
Trond Worren spør hvem gir alt det De Eier til de fattige på Gale huset Jordkloden
Jeg har tigga siden 2004 og ingen personer har gitt alt det De Eier til meg
Det meste jeg har Fått er 500 kroner Av En person og det er ikke nok til mat og husleie og medisiner og klær
Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 51 personer og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i 2 timer men jeg fikk ikke Noe penger på Gale huset Jordkloden
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud for alle personer som et imot meg
Kristne kontakt mange kristne og be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og alle personer på borgergård
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Igår kveld plaga satan meg en og en halv time
Og idag plaga satan meg en og en halv time

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Norge idag journalist og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss