Ikveld 16 april 2020 har jeg vært plaga av angst to timer Jeg har gått og gått ute

Ikveld har jeg vært plaga av angst to timerJeg har gått ute to timer
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss 4 timer og
Det er tøft og slitsomt
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Jeg ble tvangsmedisinert på psyk avd på Ullevål Sykehus
Han som idag sparka lysa og tigger plakaten min
Har gjort meg redd
Kristne
Be hver dag hele året til Gud for han
Be til Guds sønn Jesus Kristus at Guds sønn Jesus Kristus viser seg
For han og at Guds sønn Jesus Kristus frelser han og gir han drømmer
Be til Guds sønn Jesus Kristus at Guds sønn Jesus Kristus taler til han
182 personer har plaga meg Jeg en psykisk syk person som tar zyprexa
Husk at Paulus forfulgte de kristne og Guds sønn Jesus Kristus utvalgte
Han til disippel Guds sønn Jesus Kristus viste seg for han og talte til han
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han utvelger alle de 182 personene som har Plaga meg Be til Guds sønn Jesus Kristus at han viser seg For de 182
Personene som har Plaga meg
Be til Guds sønn Jesus Kristus at Guds sønn Jesus Kristus frelser alle
De 182 personene som har Plaga meg
Be til Guds sønn Jesus Kristus at han gir de 182 personene drømmer
Og at Guds sønn Jesus Kristus taler til de 182 personene hver dag hele året
Og at Guds sønn Jesus Kristus sender engel foran og bak de 182
Personene som har Plaga meg
Kristne be også til Gud hver dag Hele året for alle personer I verden som
Er imot meg
Be til Gud at Gud må helbrede meg
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg er plaga av hudsykdom
Jeg er også nå så psykisk syk at jeg må få medisinen av pleiere som passer på om jeg tar medisinen og jeg er ikke sterk nok psykisk til å bo i egen bolig

Trond Worren en forfulgt psykisk syk disippel og profet og tigger og dikter og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss