Åpent brev til sjefen for enkeltsaker i helsetilsynet

Det er ikke helsemessig forsvarlig at jeg flytter til Kjelsås i OsloI desember 2016 ble jeg innlagt på psyk avd Ullevål sykehus
På grunn av alvorlig angst og jeg fikk medisinen zyprexa Så reiste jeg
Til Dikemark Dagali Sykehusveien 15 lukka psyk avd
På Dikemark Dagali ville min lege atle gi meg en tilleggs medisin
Jeg så jeg trengte ingen tilleggs medisin
Men min lege atle gav seg Ikke så jeg tok tilleggs medisinen
Og etter To dager ble jeg meget dårlig av tilleggs medisinen
Og sykepleier claus så at jeg ble dårlig og han sa Jeg skulle ikke ta
Tilleggs medisinen
Jeg fikk problemer Med å gå på venstre fot og jeg ble plaga av konsentrasjons plager så jeg slutta å ta Tilleggs medisinen
Dere i helsetilsynet ring lege atle og spør han hvilken Tilleggs medisin jeg fikk
Så reiste jeg til borgergård i Hønefoss borgergata 30 og jeg har vært på borgergård i to og et halvt år
På møte med bydelen i nordre Aker bydel i Oslo så ville bydelen i Oslo at jeg flytta til Kjelsås i Oslo
Da så jeg at jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Men det tok ikke bydelen hensyn til og de sa jeg måtte flytte til Oslo og psykiateren min Gunnar Henden så da ingen ting
Han burde da sagt til bydelen at det er ikke helsemessig forsvarlig at jeg flytter til Oslo
I Hønefoss blir jeg ikke så ofte plaga av angst men i Oslo blir jeg ofte plaga av alvorlig angst Så jeg tør ikke reise til Oslo Der det er stress stress og stress
Og det er rolig i Hønefoss
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum
4 timer og det er tøft og slitsomt
Dere i helsetilsynet ring bydelen i Oslo bydel Nordre Aker
Tlf kr 41772433 og ring til psykiater Gunnar Henden På borgergård i Hønefoss
Tlf nr 32121100 og si til dem at det er ikke helsemessig forsvarlig at jeg bor på Kjelsås i Oslo Jeg vil bo på borgergård i mange år fremover i tid
Jeg har i 1996 vært journalist i aftenposten der jeg skrev om helse saker og jeg fikk 10 saker på trykk i Aftenposten og jeg har som journalist fått 40 saker på trykk i avisa Norge idag

Trond Worren borgergård borgergata 30 hønefoss