Åpent brev til sjefen i helsetilsynet for enkelt saker

Ring bydelen i Oslo og til psykiater Gunnar HendenPå borgergård borgergata 30 i Hønefoss Og si at det er
Ikke helsemessig forsvarlig at jeg flytter til leilighet i Kjelsås i Oslo
I Hønefoss er jeg plaget av alvorlig angst 1 gang i måneden
Og da jeg var i Oslo ble jeg ofte plaget av alvorlig angst
Så jeg kan ikke bo i Oslo Jeg er ikke sterk nok til det psykisk

Trond Worren en forfulgt disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss