Dikt den lykkelige vei

Å glede Et MenneskeGår på den Lykkelige
Vei

Trond Worren tidligere uteligger