Sak 5 personer på borgergård om deres nyttårs forsett

5 personer på borgergård i Hønefoss om deres nyttårs årsforsett

Av journalist

Trond Worren

Anne som jobber som sykepleier og hun har studert 2 år akutt medisin
Og hun har jobba på legevakt i 16 år
Hun sier at hennes nyttårsforsett er å gå og sykle mer og leve sunt

Beboer jan på borgergård Sier hans nyttårs forsett er å få bedre økonomi

Beboer tom Erik på borgergård Sier han får hver måned 6000 i lomme penger
Tom Erik s nyttårs forsett er at han får 8000 i sosial penger

Miljø arbeider Knut sitt nyttårsforsett er å ikke spise usunn mat
Som hamburger og han vil trene mer og spille fotball

Beboer Lars sitt nyttårsforsett å røyke mindre

Jeg har fått 39 saker på trykk i avisa Norge idag som journalist og jeg har Fått 10 saker på trykk i Aftenposten som journalist
Redaktører dere kan snarest mulig sette denne saken på trykk i deres avis
Skriv til meg snarest om jeg får denne saken på trykk i deres avis
Godt nyttår
Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger
Og journalist og tidligere journalist i Aftenposten og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss