Dikt en reise i tiden

Vi er alle på enReise i tiden
Til ulike gjøre mål

Trond Worren tidligere uteligger

Ari behn myknet
Det stive slott

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss