Dikt folk forstår ikke tiggeren

Tiggeren er den gledaFolk ikke forstår
Hadde folk Forstått
Tiggeren da hadde de
Hver dag fylt tigger koppen

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg forstod tiggerdama
Ramona muntean lenuta
Og jeg fylte Tigger koppen
Hennes med
140000 kroner
Nesten alt det jeg har arva

Trond Worren tidligere uteligger

Lesere forstå oss tiggere
Og fyll hver dag tigger koppen
Våres med 500 kroner
Lesere sett hver dag
500 kroner På min konto
50241089344
Så hjelper jeg familien
Ramona muntean lenuta
I Romania
Jeg tror jeg fikk de 35 bud
Fra Guds sønn Jesus Kristus
Fordi jeg har gitt Mye til
Rom tiggere

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss