Sv: Idag 21 oktober 2019 str det p tigger plakaten

Hei Trond.

Dette er en mailadresse som brukes til arbeide for oss kirketjenere. Ser derfor helst at du slutter å sende oss mailer som ikke har noe med våres arbeid på kirkegården eller på krematoriet å gjøre.

Ha en fin dag videre.

Med vennlig hilsen

Jon Rikard Sandum

Krematør/ kirketjener på Ringerike krematorium & Hønefoss kirke