Dikt ikke sterk nok psykisk

Jeg er ikke sterkNok psykisk til
Å ha lange
Samtaler

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er bare sterk
Nok psykisk til
Å være i Hønefoss
Sentrum 3 timer

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er ikke sterk
Nok psykisk
Til å reise til Oslo
Og sove ute

Trond Worren tidligere uteligger

I Asker og Hønefoss
Har jeg vært plaga
Av angst 20 ganger
Jeg var livredd

Trond Worren tidligere uteligger

En av årsakene til
Angst plagene er
At 177 personer
Har plaga meg i
Oslo Asker
Og Hønefoss

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg har blitt lagt
I belte på psyk avd
På Ullevål sykehus

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg har blitt
Tvangsmedisinert
På psyk avd
Ullevål sykehus

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg skriver som
Forfatter mens
Jeg tar medisinen
Zyprexa mot angst

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg ser dårlig på
Venstre øye
Hornhinne sykdom

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg har skjev rygg
Og nakke

Trond Worren tidligere uteligger

Jeg er plaga av
Hudsykdom

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss