Idag 8 september 2019 talte jeg I tunger utenfor borgergård i hønefoss

Idag på søndag kunne jeg ha tenkt meg å reise på pilgrims tur tilNorsk Luther misjonssamband i Oslo ved SAS hotellet
Men jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss 3 timer
Ved Norsk Luther misjonssamband Der sendte Guds sønn Jesus Kristus
En person til meg som sa at jeg skulle få tunge talen om to dager
Og om 2 dager fikk jeg tunge talen og jeg reiste til Ski en times bilkjøring fra Oslo
Der talte jeg I tunger om natta og jeg så Guds sønn Jesus Kristus på ski
Jeg har sett Guds sønn Jesus Kristus på Korfu og syfonos i Hellas
Kristne reis på pilgrim tur til Ski Og syfonos og Korfu
Idag på søndag 8 september 2019 kunne jeg ha tenkt meg å sove ute
I oslo ved Norsk luther misjonssamband Der jeg Sov ute desember 2016
Og jeg sov utenfor storsalen normisjonen i Oslo og jeg Sov utenfor
Den katolske dom kirke i Oslo og jeg Sov utenfor vg og Aftenposten bygget
Og jeg sov utenfor SAS hotellet i Oslo
Hadde jeg vært sterk nok psykisk så ville jeg hver dag ha sovet ute i Oslo
Men jeg er ikke sterk nok psykisk til det
Jeg ble lagt i belte på psyk avd på Ullevål Sykehus
Og jeg ble tvangs medisinert på psyk avd Ullevål sykehus
Og jeg vår innlagt på lukka avd psyk avd på Dikemark Dagali i
8 måneder
Får min Jacob Worren Som var tannlege på stranda har vært tvangs innlagt
På psyk avd flere ganger Han har flere ganger vært psykotisk
Og min bror jan kåre Worren har flere ganger vært psykotisk
Han skjærte seg på hendene og han stakk seg med kniv i magen
Og han ble redda av helse personell og han ble innlagt på psyk avd
I Ålesund min bror jan kåre ble diplom økonom og forfatter
Jeg Trond Worren kunne tenke meg å dra til stranda heim bygda mi med
4000 innbyggere jeg kunne tenkt meg å se huset vårt på storgjerdeveien 23
På stranda og vi bodde i et hus på Langlo på stranda
Men jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til heim bygda mi stranda
Jeg kunne også ha tenkt meg å reise til sandshavn til huset til bestemor Olaug Worren og onkel Steinar Worren
Jeg kunne tenkt meg å se rorbua på sandshavn og jeg kunne tenkt meg å fiska
På sandshavn men jeg er ikke sterk nok til det psykisk
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hudsykdom så kristne be til Gud at Gud må helbrede meg

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss