Idag 1 september 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Du er min profet og disippel

Og Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg idag

Du møtte meg ved Norsk Luther misjonssamband i Oslo
Og du møtte meg ved maranata tempelet i Oslo

Så lesere reis på pilgrims tur til norsk Luther misjonssamband Og
Til maranata tempelet i Oslo

Jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til 120000 personer
I oslo Asker og Hønefoss og i Hønefoss og Asker har 16 personer
Blitt frelst etter at jeg har forkynt om Guds sønn Jesus Kristus til dem
Så støtt meg i arbeidet og Sett hver dag 500 kroner på konto
50241089344

Trond Worren disippel og profet og tigger og dikter og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss