Idag 15 juli 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Du skal velsigne dem som forbanner dere

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal velsigne dem som forbanner dere

På den andre siden av tigger plakaten står det

Du skal ikke misunne

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal ikke misunne

Kristne forkynn om disse to bud
Kristne søk på nettet Trond Worren 30 bud
Og forkynn om buda

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 74 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk
50 kroner
Ei rom dame fikk 50 kroner Av meg
Og ei kvinne som er dikter fikk 200 kroner Av meg
Som blir gitt til seksuelt misbrukte rom folk i Romania
Dikteren fikk min diktsamling Brita og en bedriftsrådgiver fikk min
Diktsamling Brita han sa at han ville lese alt jeg har skrevet som ligger
På nettet han gikk med en cowboy hatt stråhatt
Idag la jeg en diktsamling på café Narum i Hønefoss

Trond Worren disippel profet og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student borgergård borgergata 30 hønefoss