171 personer har sagt stygge ting mot meg som har gjort meg ufør

Kristne kan bli Forfulgt Av personer171 personer har sagt stygge ting mot meg
Som har gjort meg ufør
Kristne kan bli Forfulgt Av psykiatriske Lidelser
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha
Lange samtaler
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise
Til oslo
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være
I Hønefoss sentrum i 3 timer

Trond Worren profet disippel og tigger og tidligere uteligger og tidligere Aftenposten journalist og tidligere lege student
Borgergård borgergata 30 hønefoss