Idag 26 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Når du ser et lite Barn da ser du kjærligheten

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg Idag

Når du ser et lite Barn da ser du kjærligheten

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 63 personer I Oslo
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe penger
Jeg gav 1000 kroner til Ramona muntean lenuta Som trengte penger
Til telefon 300 og 300 til husrom Og 400 kroner til Mat
Lesere sett inn hver dag 500 kroner på konto 50241089344
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg og mor Randi og Bjørn og Ramona og rebecca og Samuel Og alle personer på borgergård
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å reise til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til lange samtaler
Jeg er bare sterk nok psykisk til å være i Hønefoss sentrum 3 timer
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg er plaga av hudsykdom
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss