Spørsmål til alle som leser min e post

Jeg har fått 10 saker på trykk i Aftenposten og jeg har fått 47 sakerPå trykk i Norge idag
Svar snarest mulig på mine spørsmål

1 mater du fuglene
2 hvor ofte mater du fuglene
3 hva gir du fuglene
4 hvor mye mat gir du fuglene

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger og journalist

Borgergård borgergata 30 hønefoss