Idag 14 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Gud åpnet Rødehavet

Du kan lese om det i bibelen

På den andre siden av tigger plakaten står det

De siste skal bli de første

Det står det i bibelen

Vi kristne tiggere er absolutt de siste

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 61 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga tre timer
Men jeg fikk ikke Noe penger Jeg gav Ramona muntean lenuta
1150 kroner. Idag hadde hun ikke delt ut noen diktsamlinger som jeg har
Forfattet
Ramona ble idag dårlig hun sa hun hadde problemer med hjertet Og hun var svimmel jeg sa hun måtte ringe til ambulanse for å få Hjelp
Men det ville ikke ramona senere på dagen ble Ramona bedre
Jeg bad og bad til gud for henne
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Jeg er plaga av hudsykdom
Idag gav jeg Ramona en vinterjakke

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss