Idag 13 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Moses og josef er i Guds rike

Guds sønn har sagt til meg

Moses og josef er i Guds rike

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg har skjev rygg og nakke

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 18 personer og jeg bad til Gud
Store deler av dagen Jeg tigga 3 timer og jeg fikk 50 kroner som jeg
Gav til en rusmisbruker han viste meg militær hilsen også sa han
General jeg sa nei nei nei til militær hilsenen jeg sa at folk skal ikke drepe
Da sa rusmisbrukeren du er snill
Idag fikk Ramona muntean lenuta Hun fikk 100 diktsamlinger Brita med solsikker og idag var det en gammel Dame som gav Ramona 20 kroner
Da gav Ramona henne en diktsamling som jeg har skrevet
Idag sendte jeg 10 diktsamlinger til Svein Magne Pedersen og jeg sendte
10 diktsamlinger til litteraturhuset som deler ut gratis mine Diktsamlinger
Og jeg sendte 10 diktsamlinger til Tronsmo bokhandel på Universitetsgata 12 i oslo de deler gratis ut mine Diktsamlinger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 Hønefoss
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg