Idag 8 juni 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg fikk tunge talen inne på Filadelfia kirka i Oslo

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du fikk tunge talen inne på Filadelfia kirka i Oslo

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Det skal ikke være krig i verden

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Det skal ikke være krig i verden

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du skal gi alt det du eier til de fattige

Idag gav jeg Ramona muntean lenuta nesten alt Jeg hadde av penger
Ramona fikk 1750 kroner Av meg da hadde hun penger til mat
For 3 dager men hun hadde ikke råd til å kjøpe sko
Skoa gnagde så hun må gå med sko som gnager
Idag møtte jeg ei gammal dame
Jeg sa til henne
Det skal bli en ny jord og en ny himmel uten død sorg og pine

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 15 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga 1 time men jeg fikk ikke Noe penger
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å dra til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg tar zyprexa mot angst
Gud har helbreda meg mot angst Jeg har ikke vært plaga av angst på en uke
Gud har helbreda meg mot sår Bak
Gud har helbreda synet mitt på venstre øye tidligere kunne jeg ikke lese
På venstre øye Nå kan jeg lese på venstre øye
Jeg har skjev rygg og nakke
Og jeg er plaga av hudsykdom
Kontakt mange kristne at de hver dag ber til Gud for meg
Idag matet jeg fuglene i Hønefoss

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss