Idag 29 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Verden er gal

På den andre siden av tigger plakaten står det

Hvem elsker sin Fiende

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 27 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer
Og jeg fikk ikke Noe penger Idag matet jeg fuglene og spurv og måker
Kom og spiste brød biter jeg gav 1000 kroner til Ramona muntean lenuta

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss