I kveld 15 mai 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

I kveld talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Bartimeus er i Guds rike

I bibelen står det at Guds sønn Jesus Kristus helbredet den
Blinde tiggeren Bartimeus så han kunne se

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30
Hønefoss