Idag 8 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg møtte mor og far i Jerusalem

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du møtte din mor og far i Jerusalem

Og på den andre siden av tigger plakaten står det

Jeg var Støttekontakt Til Tor amundsen

Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du var støttekontakt til Tor amundsen

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 55 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen
Jeg tigga i to timer og jeg fikk 20 kroner
Jeg gav 100 kroner til Jon Arne på borgergård

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss