I lukas Evangeliet Kap 19 står det

I lukas evangeliet Kap 19 står det

Tempelet skal være Et bønnen s hus

Så gikk Jesus inn på tempel plassen
Og ga seg til å jage ut dem som drev
Handel der
Han sa til dem
Det står skrevet
Mitt hus skal være
Et bønnen s hus
Men dere har gjort
Det til en røverhule

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss