Idag 2 mai 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus vekket enkens sønn i nain opp fra de døde
I Israel

Idag sa Guds sønn Jesus Kristus til meg

Jeg vekket enkens sønn i nain opp fra de døde

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 62 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer men jeg fikk
Bare 5 kroner
Jeg er nå ikke strek nok psykisk til at jeg Kan dra til Oslo
Jeg er ikke sterk nok psykisk til å ha lange samtaler
Jeg ser dårlig på venstre øye Hornhinne sykdom
Jeg har skjev rygg og nakke
Jeg tar zyprexa mot angst
Hvis du er kristen så be til Gud at Gud må helbrede meg
Idag overførte jeg 1800 kroner til Ramona muntean lenuta i romania

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss