Idag 30 april 2019 talte Guds sønn Jesus Kristus til meg

Idag talte Guds sønn Jesus Kristus til meg og han sa

Jeg helbredet en lam I Israel

Og i bibelen står det at Guds sønn Jesus Kristus helbredet en lam
I israel

Idag står det på tigger plakaten

Guds sønn Jesus Kristus helbredet en spedalsk i israel

Og Guds sønn Jesus Kristus Sa til meg idag

Jeg helbredet en spedalsk i israel

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 67 personer I Hønefoss
Og jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga to timer men jeg fikk ikke Noe
Penger
Idag hadde jeg vondt i venstre fot så bad jeg til Gud at Gud måtte helbrede
Venstre foten og Gud helbredet min venstre fot

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss