Dikt

Du må tenke overHva du bruker mest
Tid til
Er det meningsfylt ?

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30
Hønefoss