Dikt sporene av ditt liv

Sporene av dittLiv forsvinner ikke
Selv om du har
Glemt dem

Trond Worren tidligere uteligger

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss