Idag 4 april 2019 står det på tigger plakaten

Idag står det på tigger plakaten

Jeg er ydmyk når jeg Tigger

Og Guds sønn Jesus Kristus har sagt til meg

Du er ydmyk når du tigger

På den andre siden av tigger plakaten står det

Tigging er et viktig varsel om Ydmykhet og Barmhjertighet

Idag forkynte jeg om Guds sønn Jesus Kristus til 88 personer I Hønefoss
Jeg bad til Gud store deler av dagen Jeg tigga i to timer og jeg fikk 20 kroner
Idag fikk jeg vite at national biblioteket hadde lagt arka mine jeg på trykk I folk er folk og 30 diktsamlinger dette hadde national biblioteket lagt ut ved avisene og tidsskriftene i 1 og 2 etasje tusen takk
Idag snakka jeg med Ramona muntean lenuta i Romania rahela på snart 3 år var på sykehus Og trengte penger til medisiner og barna sultet så idag selv om jeg er ufør Så overførte jeg 1000 kroner til Ramona og familien

Trond Worren tigger disippel og tidligere uteligger borgergård borgergata 30 hønefoss